Bærekonstruksjon i massivtre

Krohnen vil bygges med massivtre som konstruksjonsmateriale. Vi velger å ikke bruke betong fordi det har et kraftig CO2-avtrykk, og sementproduksjon står for 5% av verdens klimagassutslipp. Ved å bytte ut betong med massivtre, reduseres CO2 avtrykket med ca. 50 % for konstruksjonsmateriale. Dette blir bærekraftige kontorlokaler.

Et av hovedmålene våre med dette bygget er å holde klimafotavtrykket så lite som mulig. Byggets klimafotavtrykk er definert som summen av de direkte og indirekte utslipp av klimagasser som forårsakes av bygget. Dette gjelder både under oppføringsfasen og videre drift.

Vi jobber mot et mål om stor grad av gjenbruk i bygget. Vi håper å kunne gjenbruke deler av den bygningsmassen som i dag står på tomten. I tillegg ser vi på muligheten til å gjenbruke annet material vi har liggende fra tidligere. Dette vil være med på å ta ned klimafotavtrykket. Vi planlegger for en fossilfri byggeplass, men ønsker også å jobbe mot utslippsfri byggeplass.

Massivtre

Høsten 2020 ble vårt første bygg i massivtre ferdigstilt – Skipet. Som også ligger sentralt plassert i innovasjonsdistriktet Solheimsviken.

Vi lærte mye gjennom prosjektering og bygging av dette bygget. Denne kunnskapen og erfaringen tar vi nå med oss inn i Krohnen, med mål om å videreutvikle løsninger og valg slik at bygget oppnår å bli et ambisiøst bærekraftsbygg. Krohnen blir da byens tredje næringsbygg i massivtre.

Bruk av eksponert/synlig treverk gir en annen opplevelse for brukere av bygget, som kan resultere i et godt innemiljø. I tillegg vet vi at ved rivning kan tre benyttes til langt flere formål enn det betong eller stål kan. På den måten bidrar byggets konstruksjonsmateriale også til en økt grad av sirkulær økonomi.

Energieffektivitet

For at bygget ikke bare skal bli en energiforbruker, men også en energiprodusent og -lagrer er det nødvendig med solceller.

Som med de andre byggene våre vil Krohnen også knyttes opp til fjernvarmeanlegg og sjøvannskjøling. Når det brukes sjøvann fra Puddefjordens dyp for å kjøle ned bygget så sparer vi mye energi. Dette vannet er stabilt kaldt gjennom året, og det benyttes dermed ikke ekstra energi for kjøleproduksjon.

Energieffektiviteten er en viktig faktor i byggingen av bærekraftige kontorlokaler.

Sertifiseringer

Vi har svært høye miljøambisjoner for Krohnen. Dette skal bli vårt mest bærekraftige bygg hittil, og vi tilstreber derfor å oppnå flere sertifiseringer for bygget.

Vi i GC Rieber Eiendom har allerede god erfaring med sertifiseringer innenfor BREEAM-NOR. Alle våre nye bygg sertifiseres etter dette regelverket – og våre allerede eksisterende bygg har gjennomgått en BREEAM-in-use sertifisering. Krohnen blir selvfølgelig intet unntak. Vi sikter oss inn mot en sertifisering innenfor klassen Outstanding.

I tillegg planlegger vi å strekke oss enda lenger. Krohnen skal både bli Paris Proof, og sertifiseres i henhold til en av de tøffeste sertifiseringen i verden, nemlig svenske NollCO2.

En sertifiseringen innenfor NollCO2 betyr at Krohnen må være klimanøytral fra start til slutt – bygget må ha et netto nullutslipp av karbondioksid under hele byggeprosessen, men også når bygget er i drift. Det betyr at karbondioksidgjelden som opparbeides må kompenseres for over tid med ulike klimatiltak, for eksempel lokalt produsert fornybar energi.

Krohnen inngangsparti

Adkomst og fleksibilitet

Krohnen vil bygges med gode kapasiteter og etasjehøyder for et langt liv som tåler ombygginger og vekslende bruk.

Byggets inngangsetasje ligger på nivå med Damsgårdsveien i nord-øst, med hovedinngang i byggets nord-østre hjørne. Hovedinngangen er strategisk plassert for å knytte bygget best mulig opp mot eksisterende næringsbebyggelse i innovasjonsdistriktet Solheimsviken. Den er og i tilknytning med en naturlig ganglinje via Brochbakken.

Fra hovedinngangen kommer man direkte inn i byggets sosiale kjerne med en stor og åpen foaje, spisested, møterom og vertikalkommunikasjon. Kjøkkenet og byggets varelevering ligger omtrent midt i bygget, med gatekontakt ut til Damsgårdsveien.

Byggets detaljerte utforming og plantegninger vil konkretiseres ut i fra leietakers ønsker og behov. Vi i GC Rieber Eiendom har lang erfaring og god forståelse for at ulike virksomheter kan ha svært ulike behov.

Ettersom bygget primært vil bestå av kontorvirksomhet er vi beredt til å utvikle planer som inkluderer en kombinasjon av åpne landskap, møterom, multirom, stillerom, cellekontor og sosiale soner.

Til disse bærekraftige kontorlokalene søker vi nå leietakere med høye miljøambisjoner. Er det din bedrift?

Spennende matkonsept

Det er viktig for oss at Krohnen er bærekraftig i alle sine bestandeler – også i matveien. Derfor har vi signert kontrakt med 4 service som står bak konseptet Søtt + Salt som i dag finnes på Lanternen.

Søtt+Salt legger til rette for full kreativ frihet for sine kokker. Resultatet av dette er fersk, sunn og spennende mat laget fra bunnen av presentert på en innbydende måte. De benytter i stor grad lokale produkter, og baker hjemmebakte brød hver morgen.

Kokkene bruker sin kunnskap om mat og kjennskap til brukerne når de skreddersyr ukemenyene. Det skal være spennende å gå til lunsj – hver dag.

Spisestedet vil være åpent for publikum og blir dermed et meget viktig møtested for alle som bor eller jobber i Innovasjonsdistriktet innerst i Solheimsviken.

Mannlig syklist, sykler til jobb en solfylt dag

Grønn reisevei

Gode sykkel- og garderobefasiliteter er et uttalt satsingsområde, og bygget får derfor en fremhevet adkomst til sykkelparkering som skal sidestilles med hovedinngangen. Garderobekapasiteten er høyt dimensjonert med dusjer, og fasilitetene har kort avstand til byggets heis og trapp.

I mange byggeprosjekter er sykkelgarderoben det siste som tegnes inn i bygget, og den blir dermed stuet vekk i en mørk krok i garasjen. For Krohnen var disse fasilitetene noe av det første man skisserte og et viktig element for å bygge bærekraftige kontorlokaler.

Mer info her