Første gang lavkarbon ekstrem-betong brukes av privat utbygger i Bergen!

Grunnarbeidet på Krohnen er godt i gang, og på onsdag startet Brødrene Ulveseth støpearbeidet med lavkarbon ekstrem-betong fra Unicon! Det er første gang denne typen betong blir brukt i Bergen av privat utbygger, og vi er stolte over å være først ute her i byen mellom de syv fjell!

DET ER MYE AKTIVITET PÅ BYGGEPLASSEN: Brødrene Ulveseth er i full gang med støpearbeidet med lavkarbon ekstrem-betong fra Unicon.

Visste du at det kombinerte utslippet fra den globale sementindustrien blir anslått til å være rundt fem prosent av totalt CO2-utslipp? Det er ekstremt mye, og noe vi ønsker å gjøre noe med! Et av hovedmålene våre med Krohnen er å holde klimafotavtrykket så lite som mulig – både under oppføringsfasen og videre drift. Og derfor har vi valgt å gå for lavkarbon ekstrem-betong fra Unicon. Med denne betongen reduserer vi karbonuslippet fra betongarbeidet med hele 63 %*.

Et av hovedmålene våre med Krohnen er å holde klimafotavtrykket så lite som mulig – både under oppføringsfasen og videre drift.

*I forhold til bransjereferanse for B35 **Med forbehold om gode støpelighetsegenskaper ***56 døgns fasthet – Unicon

Krohnen antas ferdigstilt i Q2 2024

Krohnen blir et nytt og bærekraftig byggverk

Stikkord for Krohnen er massivtre, gjenbruk, energieffektivitet og nullutslipp.

Konstruksjonsmaterialet i Krohnen vil være massivtre. Vi tar mye lærdom fra hvordan vi bygget Skipet, men nå strekker vi oss enda lenger. En del av målet med å holde klimafotavtrykket så lite som mulig, er kontinuerlig arbeid med å blant annet gjenbruke gamle bygningsmaterialer og få på plass solcellepaneler.

Les mer om Krohnen her

Arbeid på Krohnen utføres i samarbeid med Opak Bergen AS, Brødrene Ulveseth AS, Committet AS og Unicon